Akademiju umetnosti - slikarstvo, završio u Moskvi
u klasi Prof. Ilije S. Glazunova.

Magistrirao na temu rusko srpski kontakti i veze
u monumentalnom slikarstvu od XI - XIV veka.